Salutació del president

Benvolguts ciutadans,

Em plau donar-vos la benvinguda a la pàgina web de Rases Vic que pretén, d’una banda, ser una porta oberta a tots els que vivim a la ciutat de Vic i, de l’altra, donar a conèixer els serveis que l’empresa Rases Vic ofereix a la ciutat. Sabedors del que ens aporten les noves tecnologies a la nostra vida quotidiana, volem que aquestes ens apropin encara més a la nostra ciutadania, i que per aquest mitjà es puguin fer aportacions i/o suggeriments amb l’objectiu de millorar la nostra ciutat.

Rases Vic s’encarrega del manteniment, conservació i reparació de les calçades i voreres de la via pública, del manteniment dels camins rurals del nostre terme municipal i també, entre d’altres, d’algunes actuacions de paleteria en equipaments i edificis públics. El principal objectiu de l’empresa és aconseguir tenir una via pública en bones condicions i, alhora, resoldre qualsevol fet extraordinari que es pugui esdevenir (nevades, inundacions, avaries de companyies de serveis...).

El manteniment de la via pública és una tasca considerada imprescindible per moltes raons, però sobretot per aconseguir una ciutat més propera, accessible; en definitiva, més humana.

Així doncs, amb aquest mitjà, volem apropar una mica més els nostres serveis a vosaltres, per tal d’intentar millorar-los. Un servei adaptat a les nostres possibilitats, però sense renunciar mai al nivell òptim i buscant sempre el nivell superior, això sí, tenint present que estem al servei de la ciutadania.

Restem a la vostra disposició pel que calgui,

 

Antoni Serrat i Callís
Vic, octubre de 2016