Sobre RasesVic

Què és RasesVic?

RasesVic és l’empresa municipal de Vic que s’encarrega de la realització de les obres d’excavació a la ciutat de Vic.

Realitza treballs d’excavació i de canalitzacions d’aigua, llum, gas i fibra òptica. Així com el manteniment de la via pública, del mobiliari urbà, de les places de sorra, de parcs i sorrals, i també dels camins rurals.
L’any 2015, RasesVic va realitzar un total de 254 intervencions a tot el terme municipal.

L’empresa va constituir-se el 2010 i està formada en un 51% per SermuVic (l’empresa de serveis municipals de l’ajuntament de Vic) i en un 49% per Excavacions Carrera, S.A.

antoni-serratSalutació del president de RasesVic
Antoni Serrat i Callís

RasesVic utilitza els recursos humans i tècnics d’Excavacions Carrera. Compta amb un equip humà qualificat i amb experiència per realitzar tot tipus d’obres d’excavació: operaris de la construcció, operadors de màquines excavadores i conductors de camions i dúmpers per al transport de terres i runes.

Organització

Aquesta és la composició de la junta directiva de RasesVic:
 
SermuVic (Ajuntament de Vic)
  • Antoni Serrat Callús - President
  • Ramon Roqué Sala - Conseller delegat
  • Marc Barnolas ___ - Conseller delegat
Excavacions Carrera, SA
  • Montserrat Comas Nogué - Consellera delegada
  • Esteve Carrera Comas - Conseller delegat
  • Esteve Carrera Blancafort - Conseller delegat
  • Eva Carrera Comas - Secretària no consellera