Treballem per garantir la qualitat i seguretat de la via pública

Les obres d’excavació són necessàries en el manteniment i la millora urbanística de les ciutats. Un bon manteniment de les voreres, els paviments i el mobiliari urbà garanteixen la qualitat i seguretat de la via pública.
 
A més, les obres d’excavació són imprescindibles per a la construcció de canalitzacions soterrades de serveis com l’aigua, la fibra, el gas i l’electricitat.

Canalitzacions d’aigua, fibra òptica, gas i electricitat

RasesVic és l’empresa responsable de les canalitzacions soterrades dels serveis a Vic. En l’obertura de noves canalitzacions, RasesVic fa una feina de qualitat per garantir la seva durada en el temps. 
 
L’empresa també s’encarrega del manteniment de les canalitzacions. S’actua, per exemple, en els casos de rebentades d’aigua o en la substitució de canalitzacions antigues.
 
En el cas de la fibra òptica, es treballa també en l’aprofitament de canalitzacions ja existents per passar el cablejat d’aquest nou servei.
 
L’any 2015 es van realitzar 30 obertures de rases per a canalitzacions. A més, es van realitzar 110 intervencions de manteniment de canalitzacions per rebentades i altres incidències.

Reparació de voreres i paviments

RasesVic s’encarrega del manteniment de les voreres de Vic, substituint panots i lloses malmeses per mantenir-ne el bon estat i la seguretat per als vianants.
 
A més, l’empresa s’encarrega també de la construcció i manteniment de paviments de formigó, i del manteniment de l’asfalt de la calçada dels carrers.
 
Per aquest tipus de treballs, s’utilitza sempre maquinària petita (robot excavadora -o mini excavadora-), que permeten una gran maniobrabilitat i que té facilitat per operar en espais reduïts.
 
L’any 2015 es van realitzar 80 obres de reparació de voreres, paviments, superfícies d’aparcaments i places.

Manteniment de mobiliari urbà

El manteniment del bon estat de les papereres, bústies, bancs i pilones és també responsabilitat de RasesVic. Comptem amb paletes capacitats per fer aquest tipus de tasques a la via pública.
 
L’any 2015 es van realitzar 34 actuacions de manteniment del mobiliari urbà.

En tots els casos es treballa sempre amb l’objectiu de reduir al màxim les molèsties que les obres puguin ocasionar als veïns.