El manteniment de les places de sorra, les superfícies de sorra dels parcs i els sorrals infantils és a càrrec de l’empresa municipal RasesVic. 

Sempre que l’Ajuntament ho requereix, es realitza la renovació de la sorra d’aquestes superfícies.

La freqüència en les intervencions depèn dels efectes de la meteorologia o d’altres incidències com usos intensius que es puguin fer dels espais durant determinats esdeveniments.

A més, en el cas de la plaça Major i de l’aparcament del Sucre, sempre que sigui necessari, es realitza l’anivellament de la superfície.

L’anivellament es fa mitjançant tecnologia làser. Aquest sistema permet realitzar un treball molt més precís que els mètodes tradicionals. Això garanteix un resultat uniforme i més durador.