L’objectiu del manteniment dels camins rurals és el de garantir l’accessibilitat a les masies i granges. Un cop a l’any, RasesVic realitza el manteniment dels 25 kilòmetres de camins rurals dins del terme municipal.

Per realitzar aquest manteniment, es transporta material nou (sorra i graves) fins al camí on s’està treballant. S’utilitza maquinària pesant per arranjar el camí i, finalment, es realitzen les trenques (canalitzacions per a la correcta circulació de l’aigua).
 
A més de l’arranjament, en alguns casos, els camins es pavimenten. L’objectiu de la pavimentació és sempre reduir els costos de manteniment del camí.