En cas d’activació del Pla de Protecció Civil de Vic per a nevades, Rases Vic és l’empresa que s’encarrega de la coordinació de maquinària per a la neteja dels carrers, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana i l’ajuntament.
 
El Pla de nevades divideix la ciutat en diferents zones. Quan s’activa el pla, s’actua a totes les zones al mateix temps amb una màquina a cada zona. S’utilitzen màquines retroexcavadores i anivelladores. En el cas del nucli antic, es fan servir màquines petites per facilitar l’accés als carrers estrets i a les zones amb poca maniobrabilitat.