Projecte d’ampliació de la vorera i adaptació dels guals de vehicles al costat oest del carrer Pare Coll

Inici de les obres al carrer Pare Coll

10 d'abril de 2017

Avui comencem els treballs per l’ampliació de la vorera i l’adaptació dels guals al carrer del Pare Coll.