Realitzem les feines
d'excavació
i canalitzacions
a la ciutat de Vic.

Neteja dels carrers

Treballs a la via pública

Canalitzacions,
reparació de voreres i paviments,
i manteniment de mobiliari urbà.

Deixalleries de Vic

Zones de sorra

Manteniment de
places de sorra,
parcs i sorrals.

Contenidor multiproducte

Camins rurals

Manteniment de
camins rurals.

Contenidor multiproducte

Nevades

Actuació en cas
de nevades.